voor wie?

 Soms kan school heel moeilijk zijn....

  • voor de brugklasser die moet wennen aan de nieuwe school
  • voor de tweede- of derdeklasser die aan het puberen is
  • voor de vierdeklasser die moeite heeft met de overgang naar de bovenbouw

'Normale' kinderen met normale 'studieproblemen'. Maar die problemen kunnen wel hardnekkig zijn, de cijfers flink omlaag halen en voor stress thuis zorgen.

Voor al die leerlingen (en hun ouders) wil LUTZ de best mogelijke studiehulp bieden. Primair doel zal dan vaak zijn om de leerling door een lastige periode heen te helpen. Uiteindelijk doel is dat de leerling een optimale studieprestatie levert. Idealiter leert uw kind bij LUTZ wat daar allemaal voor nodig is.

 

uit de praktijk

Anna is twaalf en zit net in de brugklas. Ze kan best wel goed leren maar nu lijkt ze de weg een beetje kwijt. Ze weet niet goed hoe ze het schoolwerk moet aanpakken. Ze wordt er onzeker van. En ze zal het niet zo snel zeggen als haar iets dwars zit. Hoe kunnen we haar het beste helpen op de 'grote' school? 

Gijs is dertien en zit in de tweede klas. Hij heeft veel moeite met taal. Woordjes leren duurt lang en de tekst in de schoolboeken is voor hem vaak lastig te volgen. Zijn niveau staat nog niet vast. Kan hij door naar de havo of het vwo? Hoe krijgen we duidelijk wat het beste bij hem past?

Tim is veertien en zit in de derde klas. Hij was altijd al een drukke jongen maar nu lijkt de pubertijd in alle hevigheid door te breken. Alles is belangrijker dan school. Zijn inzet en gedrag worden steeds slechter en als hij zo doorgaat, gaat hij niet over. Zijn ouders dringen nog maar moeilijk tot hem door. Hoe krijgen we Tim weer in het juiste spoor?

Ria is zestien jaar en zit in de vierde klas. Tot nu toe ging het uitstekend op school, ze is steeds goed overgegaan. Maar nu in de bovenbouw gaat het ineens minder makkelijk. Ze lijkt het overzicht kwijt te zijn en haalt veel onvoldoendes in de toetsweek. Lukt het haar wel om goed zelfstandig te werken?

Iris zit in het examenjaar. Ze werkt hard maar ze heeft het zwaar. Ze moet veel stof leren en sommige vakken vindt ze echt moeilijk. Ze wordt steeds zenuwachtiger. Iris heeft behoefte aan goede uitleg en structuur. Hoe krijgt ze haar zelfvertrouwen op tijd terug?

Kinderen zoals Anna, Gijs, Tim, Ria en Iris zitten bij LUTZ